Hoş Geldiniz | 24 Temmuz 2024 Çarşamba

ORTAOKULUMUZ

Ortaokulumuz, en temelde ilerlemeci yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım en genel tanımıyla öğrenciyi aktif bir öğrenici konumuna sokmayı amaçlar. Eğitimsel süreçte öğrencilerin deneyimleri çok önemlidir. Öğretmenlerin, bilginin aktarıcısı oldukları esasici felsefenin aksine ilerlemeci eğitim felsefesi, öğretmenleri öğrenme danışmanları olarak görmektedir. Danışman öğretmenin görevi, daha demokratik bir yaşam için öğrencilerin, kişisel ve sosyal deneyimlerini yönlendirmelerinde, kontrol etmelerinde onlara yardımcı olmaktır. Öğretmenlerin danışmanlığı öğrencilerin yansımalı düşünmeleri ile öğrencilerin gelecekteki davranışlarında bir değişim ve gelişmeye neden olmaktadır. Zira ilerlemecilik, öğrencilere bilgiyi aktarmak yerine öğrencilerin araştırma yöntemlerini öğrenmeleri ve sorunlarını kendilerinin çözmeleri gerektiği fikrini içermektedir. bu felsefeye dayalı olarak Yapılandırmacı (constructive) Eğitim Kuramı ve Çoklu Zekâ Modelini çalışmalarının omurgasına yerleştirmektedir. Gülerçin Ortaokulu, öğrencilerinin yaparak yaşayarak, anlayıp yorum yaparak öğrenmelerini sağlamaya; onların bilgili, becerikli, etkili iletişim kurma becerilerine sahip, otokontrolü, özgüveni, öz disiplini yüksek, sorumluluk duygusu kazanmış, özgün, yaratıcı düşünceye sahip, insani değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanır. Her bireyin farklı gelişimsel özelliklerinin farklı olmasından dolayı bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanmaktadır.

Gülerçin Koleji Logo
Gülerçin Koleji Logo
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Özel Çerkezköy Gülerçin Eğitim Kurumları

Türkiyenin En Başarılı Eğitim Veren Kurumu - Özel Çerkezköy Gülerçin Koleji


Adres: İstasyon Mah. Çisem Sok. Tepe Emlak Konutları Karşısı Özel Okul Mevkii No:1 Çerkezköy / TEKİRDAĞ