Hoş Geldiniz | 24 Temmuz 2024 Çarşamba

ATATÜRK KÖŞESİ

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN HAYATI

Çocukluğu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı ,Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi`ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım`dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın`dan Makedonya`ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım`la evlendi. Atatürk`ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi`nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi`ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği`nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi`ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye`ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal"i ilave etti.

Askerliği

1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdadi`sini bitirip, İstanbul`da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi`ne devam etti. 11 Ocak 1905`te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi`yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam`da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907`de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır`a III. Ordu`ya atandı. 19 Nisan 1909`da İstanbul`a giren Hareket Ordusu`nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa`ya gönderildi. Picardie Manevraları`na katıldı. 1911 yılında İstanbul`da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.1911 yılında İtalyanların Trablusgarp`a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911`de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912`de Derne Komutanlığına getirildi. Ekim 1912`de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır`daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne`nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915`te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ`da görevlendirildi. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı`nda, Mustafa Kemal Çanakkale`de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915`te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası`na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915`te Arıburnu`na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal`in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı`nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915`te Arıburnu`nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos`ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos`ta Kireçtepe, 21 Ağustos`ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal`in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları’ndan sonra 1916`da Edirne ve Diyarbakır`da görev aldı. 1 Nisan 1916`da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis`in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep`teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917`de İstanbul`a geldi. Veliaht Vahdettin Efendi`yle Almanya`ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad`a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918`de Halep`e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi`nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918`de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918`de İstanbul`a gelip Harbiye Nezareti’nde (Bakanlığında) göreve başladı.

Milli Mücadele Liderliği

Mondros Mütarekesi`nden sonra İtilaf Devletleri`nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıktı. 22 Haziran 1919`da Amasya`da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi`ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi`ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919`da Ankara`da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920`de Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti`nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı`nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919`da Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması`nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu`nu paylaşan I. Dünya Savaşı`nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı. Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır: • Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü`nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı. • Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921) • İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921) • İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) • Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922) Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921`de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal`e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923`te imzalanan Lozan Antlaşması`yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması`yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı. 23 Nisan 1920`de Ankara`da TBMM`nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı`nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922`de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu`yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923`te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet`in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk`ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti. Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye`yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı. 15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı`nı ve Cumhuriyet`in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku`nu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923`de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934`de TBMM`nce Mustafa Kemal`e "Atatürk" soyadı verildi. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox`a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği`ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Vefatı

Atatürk`ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova`da bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara`ya yaptığı yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen, Mersin ve Adana`ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askerî birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü edindiği millî dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs`ta Ankara`ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul`a gitti. Doktorlar tarafından, siroz hastalığı teşhisi kondu. Deniz havası iyi geldiği için, Savarona Yatı`nda bir süre dinlendi. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul`a gelen Romanya kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938`de Hatay Antlaşması`nın yürürlüğe girmesi Atatürk`ü çok sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlarına kadar Savarona`da kalan Atatürk`ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı`na nakledildi. Fakat hastalığı durmadan ilerliyordu. O`nun hastalığını duyan Türk halkı, sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül 1938`de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışladı. Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi oldu. Fakat, çok arzuladığı hâlde, Ankara`ya gelip cumhuriyetin on beşinci yıl dönümü törenlerine katılamadı. 29 Ekim 1938`de kahraman Türk Ordusu`na yolladığı mesaj, Başbakan Celâl Bayar tarafından okundu. "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu!" sözü ile Türk Ordusu`nun önemini belirtmiştir. Yine aynı mesajda "Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahilî ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır" diyerek Türk Ordusu`na olan güvenini belirtmiştir. Atatürk 1 Kasım 1938`de Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılış töreninde de bulunamadı. Hazırladığı açılış nutkunu Başbakan Celâl Bayar okudu. Atatürk bu nutkunda ülkenin imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomi konularındaki faaliyetleri açıkladı. Bundan başka eğitim ve kültür konularına da temas edip gençliğin millî şuurlu ve modern kültürlü olarak yetişmesi için İstanbul Üniversitesi`nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi`nin tamamlanması ve Van Gölü civarında bir üniversitenin kurulması için çalışmaların yapıldığını belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Ayrıca Türk gençliğinin kültürde olduğu gibi spor sahasında da idealine ulaştırılması için Beden Terbiyesi Kanunu`nun uygulamaya konulmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Atatürk, ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun uzak kalmamıştı. Atatürk`ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasımda sağlığıyla ilgili raporlar yayımlanmaya başlandı. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk`ün kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak, kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı`nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, insan için değişmez kanun, hükmünü uyguladı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Bu kara haberle, yalnız Türk milleti değil, bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusuna karşı duydukları derin saygıyı belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü Atatürk`ün tabutu, Dolmabahçe Sarayı`nın büyük tören salonunda katafalka konuldu. Üç gün üç gece, gözü yaşlı bir insan seli ulu önderine karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığını ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü Prof. Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. On iki generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarılan tabut, top arabasına konularak, İstanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı`na götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz zırhlısına nakledildi. Büyük Ada açıklarına kadar, donanmamız ve törene katılmak için gelmiş olan yabancı gemilerin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı cenazeyi İzmit`e getirdi. Burada Yavuz zırhlısından alınan cenaze, özel bir trene kondu. Atalarına son saygı görevlerini yapmak üzere toplanan halkın kalbinde derin bir üzüntü bırakarak Ankara`ya getirilmek üzere hareket edildi. Atatürk`ün vefatı üzerine cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ile ordu ve devlet ileri gelenleri tarafından karşılanan cenaze, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka kondu. Ankara halkı da onun cenazesi önünden saygıyla geçerek son görevini yaptı. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü, sivil ve askerî yöneticiler ile yabancı devlet temsilcilerinin hazır bulunduğu ve on binlerce insanın katıldığı büyük bir tören yapıldı. Daha sonra Atatürk`ün tabutu katafalkta alınarak. Etnografya Müzesinde hazırlanan geçici kabre kondu. Türk milleti daha sonra, bu büyük insana lâyık, Ankara’da bulunan Anıtkabir`i yaptırdı. 10 Kasım 1953`te Etnografya Müzesinden alınan Atatürk`ün naşı Anıtkabir`e getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmiş olan vatan topraklan ile hazırlanan ebedî istirahatgâhına yerleştirildi.

İLKELERİ
CUMHURİYETÇİLİK

• Bu ilke, cumhuriyet yönetimine bağlı olmayı, onu korumayı, yaşatmayı ve yüceltmeyi amaçlar. • Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar: • Cumhuriyetin ilan edilmesi. • Anayasanın kabul edilmesi. • TBMM’nin açılması. • Siyasi partilerin kurulması. • Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi.

MİLLİYETÇİLİK

• Milliyetçilik, Türk milletini sevmek ve yüceltmeye çalışmaktır. Bu ilke, milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır. Milletin bağımsızlığını hedefler. • Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar: • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması. • Türk Dil Kurumu’nun kurulması. • Kabotaj Kanununun çıkarılması. • TBMM’nin açılması. • İzmir İktisat Kongresinin yapılması. • Milli bir Türk devletinin kurulması.

HALKÇILIK

• Halkın milli egemenliğini, mutluluğunu ve refahını sağlama esasına dayanır. • Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar: • Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi. • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi. • Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen inkılâplar. • Soyadı kanunu çıkarılması.

LAİKLİK

• Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, devlet düzeninin akla, mantığa ve bilime dayandırılmasıdır. • Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar: • Halifeliğin kaldırılması. • Tekke ve zaviyelerin kapatılması. • Anayasanın kabul edilmesi.

DEVLETÇİLİK

• Bu ilke, Türk toplumunun refahı için fertlerin yapamayacağı işi devletin üstlenmesi esasına dayanır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı amaçlar. • Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar: • Fabrikaların kurulması. • Sümerbank’ın ve Etibank’ın kurulması.

İNKILÂPÇILIK

• Bu ilke, Türk toplumunu bütün yönleriyle ve sürekli olarak çağdaşlaştırmayı hedef alır. Amaç, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır. • Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar: • Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması. • Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi. • Kıyafette değişiklik. • Uluslar arası takvim, saat ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi.

İnkılâpları
SİYASAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

• Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) • Türkiye’nin idari teşkilatlandırılması ve Ankara’nın başkent ilan edilmesi (13 Ekim 1923) • Çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunulması

HUKUK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

• 1921 Anayasası’nın kabulü (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) • 1924 Anayasası’nın kabulü • Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması (3 Mart 1924) • Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928) • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması (12 Nisan 1931) • Türk Dil Kurumu’nun kurulması (12 Temmuz 1932)

EKONOMİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR

• İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması • Aşar vergisinin kaldırılması • Kabotaj Kanunu’nun kabulü • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü

TOPLUMSAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

• Tekke ve zaviyelerin kapatılması • Kılık- kıyafet Kanunu’nun çıkarılması • Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik • Soyadı Kanunu’nun kabulü

Gülerçin Koleji Logo
Gülerçin Koleji Logo
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Özel Çerkezköy Gülerçin Eğitim Kurumları

Türkiyenin En Başarılı Eğitim Veren Kurumu - Özel Çerkezköy Gülerçin Koleji


Adres: İstasyon Mah. Çisem Sok. Tepe Emlak Konutları Karşısı Özel Okul Mevkii No:1 Çerkezköy / TEKİRDAĞ