Hoş Geldiniz | 23 Temmuz 2024 Salı

DERSLER VE HEDEFLER


HER BİREY ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR!

Okul Türlerine Göre Ders İçeriklerimiz ve Hedeflerimiz,
Anaokulu

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Anaokulu etkinliklerimiz çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini destekleyerek, yetişkinlik döneminde de daha üretici ve verimli olmalarını sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlayacak etkinliklerden oluşur. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak hazırlanan etkinlikler onların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel gelişimlerini sağlayan olumlu kişilik temellerinin atıldığı,yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlanan etkinlik ve faaliyetlerden oluşur.

İlkokul

1.sınıftan 4.sınıfa kadar bütün akademik çalışmalar bilimsel esaslara uygun olarak, bir sonraki süreci destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde planlanıp yürütülmektedir. Sınıflarımızda 21. yüzyılı bilim çağı olarak gören ve bilgi çağının donanımını kuşanarak yaşamını bilgiyle taçlandıran eğitim-öğretim kadromuzla sürdürdüğümüz akademik çalışmalarımızda; “öğrenci bilgi durumu tespiti, araştırma-uygulama, sonuç ve değerlendirme” başlıklarıyla eğitim sistemimizde izlememiz gereken yolu belirledik. Bu yolları en iyi şekilde sonuçlandırabilmek adına da alanında uzman sınıf ve branş öğretmenleri ile en kaliteli eğitimi vermekteyiz. 1,2,3. Sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, dersleri sınıf öğretmenlerimiz tarafından işlenirken İngilizce, Almanca, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Bilgisayar, Müzik, Drama, Satranç, Halk Oyunları, Yüzme ve diğer tüm dersler alanında uzman branş öğretmenlerimiz tarafından işlenmektedir. 4.sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler dersleri sınıf öğretmenlerimiz tarafından işlenirken diğer tüm dersler branş öğretmenlerimiz tarafından işlenmektedir. Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerimiz sınıf dersliğinde işlenirken diğer dersler her branş dersi için özel olarak hazırlanmış sınıflarda işlenmektedir.

Ortaokul

Ortaokuldan liseye, üstün vasıflara sahip bireyler yetiştirilmekte, eğitim-öğretimde öğrencilerin bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini kapsayan, yabancı dil, bilgisayar, müzik, spor, görsel sanatlar, proje bazlı dersler, geziler, sosyal etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile zenginleştirilmiş, teknoloji ile desteklenen çok yönlü bir program uygulanır. Farklı yeteneklerdeki öğrencilerin sosyal, fiziksel ve psikolojik açıdan gelişmesine olanak hazırlanır, her bireyin kendi farklılığını esas alan programlara yer verilir. Okulumuz, anlama, kavrama, düşünme, yorumlama ve araştırmaya yönelik,ezbercilikten uzak yöntemler ile öğrencilerine yaşayarak öğretir. Öğrencilerin, eğitim öğretimin yanı sıra, sosyalleşmeleri için gerekli olan tüm olanaklar kendilerine sunulur, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinliklere ve spor aktivitelerine yönlendirilir. Eğitim programımızda öğrencilerin, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar, akademik gelişim süreci takip edilir, kalıcı öğrenme sağlanarak başarı en üst seviyeye çıkartılır. Tüm branş derslerine alanında uzman öğretmenler girer.

Anadolu Lisesi

Öğrencilerinin akademik birikimlerini ve temel eğitim ihtiyaçlarını gözeterek onları hem okul bünyesinde hem de okul dışı yaşamlarında en sağlıklı biçimde geliştirmeyi amaçlar. “Her birey önemli ve değerlidir.” felsefesini ilke edinen okulumuz, hedeflerini gerçekleştirirken belirlediği değerlerle bütünleşir. Öğrenmeyi öğrenen, araştıran, sorgulayan, öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayabilen, etik değerlere sahip, kendini ifade edebilen ve kendini gerçekleştiren mutlu bireyler yetiştirmek, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Çeşitli ve zengin öğretim tekniklerinin yanında bireysel öğrenmeyi de hedefleyen okulumuz, müfredat yapısı; öğretim teknikleri; alanlarında uzman kadrosuyla bu değerlerin gerçekleştirilmesine liderlik yapmaktadır.

Ders İçi Etkinliklerimiz,

Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Modeli İle Yapılandırmacı Eğitim Programına Uygun Etkinlikerle Derslermizde Tüm Öğrencilerimiz Aktif! • Müze Ören Yeri Ziyaretleri - Geziler • Bilimsel Araştırma Merkezi Ziyaretleri. • Sergi Ziyaretleri ve Konser Katılımları. • Konulara Uygun Boyutlandırma Maket Tasarımları. • Aktif Labratuvar Kullanımı Deneyler. • Münazara, Panel ve Konferans Etkinlikleri. • Konulara Uygun Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri • Aktif Kütüphane İle Araştırma ve İnceleme.

Proje ve Uygulamalar,

• Comenius – Sanat Yolu İle İletişim, Kültürlerin Buluşması, Unesco Semep Projeleri İle Tüm Okullarımızda Her Yıl Farklı Bir Proje! • Öğrencilerimiz Tarafından Hazırlanan Münazara Panel ve Konferans Çalışmaları. • Yıl İçinde Proje Ödevleri. • 3D Eğitim Uygulaması • Proje ve Deney Kulübü İle, Robotik Uygulamalar, Kodlama - 3D Yazıcı Projesi. • Fotoğrafçılık Kulübü İle Gülerçin Web Tv Uygulaması. • Gazetecilik Kulübü İle Aylık Gazete ve Dergi Uygulaması. • Edebiyat Kulübü İle Dönemlik Kültür ve Edebiyat Dergisi Uygulaması - Gülce

Seçmeli Dersler,

Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Modeli İle Yapılandırmacı Eğitim Programına Uygun Etkinlikerle Derslermizde Tüm Öğrencilerimiz Aktif! • Bale • Satranç • Halk Oyunları • Drama • Hz. Muhammedin (sav) Hayatı • Kuran-ı Kerimi Okuma Seçmeli Derslerimiz Yıllara Göre Farklılıklar Göstermekte Olup Ayrıntılı Bilgi İçin Okul İdaremize Başvurunuz.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar derslerinin amacı, güzel sanatların yaşamdaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak, onların düşünmelerini, soru sormalarını sağlayarak, doğa ve insan değerlerinin farkında olabilen çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu gerçekleştirmektir. Görsel sanatlar derslerimiz, öğrencilerimizin fikir ve duygularını dışa aktarabildiği bir araç olmuştur. Öğrencileri coşturucu konularla ve çok çeşitli tekniklerle, motive ederek duygularını ifade etme olanağı sağlanır. Görsel sanatlar dersi kapsamında; Yakından incelenen kişisel yetenekleri bilinen öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, okul içinde panolarımızda sergilenir. Okul dışında da pek çok etkinliklere katılan öğrencilerimiz çeşitli yarışmalardan birçok derece almaktadır. Yıl sonunda yapılan sergilerde çocuklarımızın yaptığı çalışmalar görücüye çıkmaktadır.

Müzik

Müzik eğitimi çocukların ritim, melodi ve armoni bakımından gelişmesini sağlayarak iyi bir kulağa sahip olmalarına yardımcı olabiliyor. Okulumuzda verdiğimiz müzik eğitiminin amacı çocuklarımıza müziğin sevgisini aşılayarak hayal dünyasında bulunan müzik imgesini geliştirerek, ritim duygusunu ve kulağı seslere karşı keskinleştirmek, çocuklarımızın sanatın bu önemli boyutunu yeterli derecede algılayarak davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmalarını sağlamaktır. Müzik etkinliklerimizde çocuklarımızın severek katılabileceği ve keyif alacağı ezgiler, müzik aletleri vasıtası ile öğrenmeyi kolaylaştıran unsurlar ile kaliteli bir müzik etkinliği sunmaktayız. Bireysel olarak ya da toplu biçimde çalgı çalmak, şarkı söylemek, dans etmek, müzik dinlemek bu etkinliklerin bazılarıdır. bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisini, beğenisini kazandırmak amacımızdır.

Beden Eğitimi & Yüzme

Beden Eğitimi ve Spor derslerinde amacımız, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı bireyler olarak gelişmelerini ve hareket kapasitelerini en yüksek seviyede kullanmalarını sağlamaktır. Önceliğimiz, öğrencilerimize “Beden Eğitimi” dersinin önemini kavratmak ve hayat boyu spor yapma alışkanlığını kazandırmaktır. Okulumuzda, “voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, yüzme” dallarında çalışmalar, çeşitli müsabakalar, maçlar ve turnuvalar gerçekleşmektedir. “Ekip çalışmasında uyumlu olmak, takım ruhunu oluşturmak, sorumluluk almak, liderlik yapabilmek, özgüven ve özsaygı sahibi olmak, çabuk karar verebilmek, kendindeki yeteneği keşfetmek ve geliştirmek, mücadele etmek” dersimizin temel kazanımlarını oluşturmaktadır.

Bilişim Teknolojileri & Robotik Kodlama

Bilişim teknolojileri dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Her çocuğa bir bilgisayarın düştüğü üst düzey teknoloji ile oluşturulan bilgisayar laboratuvarında dersler işlenmektedir. Derslerde bilgisayarı tanıtmak, mause hâkimiyeti, klavye kullanımı, resim ve çizim programları öğretilerek hayal ve yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkarmak, çocukların el- göz koordinasyonunu geliştirmek, görsel ve işitsel alanlara ulaşmak, bilgisayarın çalışma mantığını, donanım bilgisini, çeşitli ofis programlarının kullanımını öğretmek amaçlanmaktadır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılımı dersinin genel Hedefleri: Öğrencilere; günümüz teknolojisinde kullanılan bilişim teknolojilerinin etik değerlerine uygun ve bilişim teknolojilerine en üst seviyede hâkim olarak etkin ve üretken bir biçimde kullanma yeteneği kazandırılmasıdır.

Drama ve Halk Oyunları

Yaratıcı drama sayesinde çocuklar kararlar verir ve sorunları çözerler. Güç kazanma ve sorumluluk taşıma şansı kazanırlar. Drama katılımcılar için öz saygılarını, değer yargılarını ve hepsinin ötesinde kendi yaşantıları üzerinde etki ve kontrollerini denemede kişisel güçlerini arttırma imkânları yaratır.Tüm eğitici programların hedefleri çocuğun hem bireysel olarak hem de toplumun bir bereyi olarak potansiyelini maksimum düzeye çıkarmaktır. Modern eğitim sistemi içinde de yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanabilir:Bir grup olarak beraber çalışabilme becerisini geliştirebilme. Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirebilme. Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma. Dil ve iletişim becerilerini ilerletme. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyimler kazanma. Çocukların hayal gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme. Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanıma. Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama. Türk kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan halk oyunları çalışmalarımız, estetiğin yanı sıra kurallı çalışmalarla çocuklarda konsantrasyon ve dikkat çalışmalarını destekleyen bir grup aktivitesi olarak uygulanmaktadır.

Satranç ve Bale

Satranç Dersimiz hem kulüp hem de seçmeli ders olarak alanında uzman öğretmeniz tarafından verilmektedir. Bale dersimi ise isteğe bağlı olarak Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik belirli saatlerde yıl boyunca bale dersleri verilmektedir.

Gülerçin Koleji Logo
Gülerçin Koleji Logo
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Özel Çerkezköy Gülerçin Eğitim Kurumları

Türkiyenin En Başarılı Eğitim Veren Kurumu - Özel Çerkezköy Gülerçin Koleji


Adres: İstasyon Mah. Çisem Sok. Tepe Emlak Konutları Karşısı Özel Okul Mevkii No:1 Çerkezköy / TEKİRDAĞ